Onderhoud brandmeldinstallaties

Onderhoud brandmeldinstallaties

Een brandmeldinstallatie is een belangrijke schakel in de keten van brandveiligheidsvoorzieningen. Om een brandmeldinstallatie in goede conditie te houden, is onderhoud en beheer, zoals vastgelegd in de norm voor onderhoud en brandmeldinstallaties NEN 2654 deel 1, van essentieel belang. Een brandmeldinstallatie dient daarom jaarlijks uitgebreid onderhouden te worden.

HoSec B.V. kan dit door gediplomeerd personeel voor u laten uitvoeren.
Bent u hierin geïnteresseerd? Neem gerust contact op!