Brandveiligheid

Blusmiddelen

HoSec B.V. is een REOB erkend onderhoudsbedrijf kleine blusmiddelen, Leverancier van Gloria blusmiddelen & gespecialiseerd in de projectering van blusmiddelen in panden.

Brandmeldinstallaties

De aanleg van een brandmeldinstallatie start met een Programma van Eisen, gevolgd door een juiste installatie. Na oplevering is het beheer & onderhoud van groot belang. HoSec kan al deze taken voor u verrichten.

Noodverlichting

De juiste nood/vluchtwegverlichting op de juiste plaats. HoSec B.V. kan voor u de projectie van de nood/vluchtwegverlichting verzorgen, de levering, de installatie & het correcte onderhoud verzorgen.