Diensten

Diensten die wij voor u te bieden hebben.

Beveiliging

Camerabewakingssystemen & inbraakdetectiesystemen voor woningen of bedrijfspanden. Bij ons kunt u terecht voor ontwerp, installatie & onderhoud.

Blusmiddelen

HoSec Kloosterzande is een REOB gecertificeerd onderhoudsbedrijf voor kleine blusmiddelen & brandslanghaspels. Tevens leveren we blusmiddelen en kunnen we blusmiddelen op de juiste wijze projecteren in panden.

Brandmeldinstallaties

Ontwerp, installatie, onderhoud & beheer van brandmeldinstallaties behoren tot de werkzaamheden van HoSec Kloosterzande

Inspectie

Inspecties welke periodiek uitgevoerd dienen te worden aan uw elektrische installatie, al dan niet geeïst door uw verzekeringsmaatschappij kunnen wij voor u verzorgen. Ook inspecties volgens de NEN 1010 voor nieuwbouw installaties kunnen we verzorgen.

Noodverlichting

Wanneer u volgens het bouwbesluit & de Arbowet verplicht om een noodverlichtingsinstallatie te hebben, bent u verplicht om deze jaarlijks te onderhouden. HoSec Kloosterzande kan u helpen bij het ontwerp, levering, installatie & het onderhoud voor u uitvoeren.