Certificeringen

Borg

Op het inbraak beveiligingsgebied is HoSec B.V. een CCV BORG gecertificeerd beveiligingsbedrijf. Deelcertificering Elektronische beveiliging.

REOB

Ten bate van het onderhoud van de kleine blusmiddelen, dus de draagbare blusmiddelen & brandslanghaspels is HoSec B.V. CCV REOB gecertificeerd door het CIBV.

Elektrotechnisch installateur

HoSec B.V. is een InstallQ erkend elektrotechnisch installateur. Dit betekend dat we werken volgens de geldende normen & eisen zoals het bouwbesluit & de NEN -normen. 

IBER

Voor het inspecteren van elektrotechnische installaties is HoSec B.V. erkend inspectiebedrijf volgens de IBER regeling van InstallQ. Tevens is de inspecteur gediplomeerd Scope 8 & 10 inspecteur. De SCIOS Scope 8 & 10 bedrijfscertificering loopt en is naar verwachting eind 2021 afgerond.