Installatie

Installatie brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie heeft tot doel om gevaren voor personen en schade aan gebouwen en goederen bij brand tot een minimum te beperken. De motieven voor het aanbrengen van een brandmeldinstallatie zijn zeer divers:
1. Het verminderen van gevaar voor personen
2. Continuïteit van een bedrijf of organisatie en processen binnen dat bedrijf
3. Het voorkomen van milieuschade

Naast de overheid als eisende partij, kunnen de volgende partijen eisen stellen:
1. De verzekeraar: de eisen van de verzekeraar zijn bedoeld om eventuele schade zoveel mogelijk te beperken en zijn met name gericht op het beveiligen van kostbare goederen zoals gebouwen.
2. de Opdrachtgever: de doelstelling vanuit de opdrachtgever is, naast de hierboven genoemde doelstellingen, gericht op de continuïteit van de bedrijfsprocessen zoals het beveiligen van bedrijfskritische zaken. Denk hierbij aan productieprocessen, de computerruimte of moeilijk vervangbare schakelkasten. Daarnaast is vanzelfsprekend de veiligheid van medewerkers eveneens een belangrijke doelstelling.
Voor een betrouwbare brandmeldinstallatie is goed onderhoud en beheer van groot belang. Hoe het beheer van de brandmeldinstallatie moet worden uitgevoerd, is vastgelegd in de norm NEN 2654 deel 1. In de hoofdstukken Onderhoud en Beheer wordt hier meer over verteld.

HoSec B.V. is gespecialiseerd in het ontwerp en aanleg van brandmeldinstallaties.

Bent u hierin geïnteresseerd? Neem gerust contact met ons op!