Arbeidsmiddelen

Arbeidsmiddelen Inspectie

Wat is NEN 3140? De norm NEN 3140 heeft betrekking op het keuren van laagspanningsinstallaties met een wisselspanning tot 1000V. Hieronder vallen ook de handgereedschappen. De norm geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en van elektrische arbeidsmiddelen. Volgens de ARBO wetgeving is een werkgever verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan zijn personeel. Hieronder valt ook het periodiek keuren van het handgereedschap. In de NEN 3140 is de keuringsfrequentie bepaald.

Wat wordt gekeurd: Alle handgereedschappen met een netsnoer. Dit zijn onder andere boormachines, haakse slijpers, acculaders, kabelhaspels etc.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte